bi hakikat söyle

Esame Defteri Nedir?

9 Ağustos 2019

Osmanlı zamanında yeniçerilerin bütün hayat haklarının olduğu bir defter tutulurmuş. Adı: “Esame Defteri.” Mal varlığı,...