Realizm Nedir? Gerçekçilik: Tarihi, Temsilcileri ve Eleştiriler

Realizm Nedir? Gerçekçilik: Tarihi, Temsilcileri ve Eleştiriler

Realizm nedir sorusuna felsefe, “fıtratı ve akışı sevme sanatıdır.” diye cevap verir. Tabi direkt öyle cevap vermez de bu anlam çıkabilir buradan. Realist felsefeye göre fıtrat ve akış kutsanmalıdır ve o ne isterse o doğru olandır. Romantiklik ile düşman olan realizm felsefesi “olması gerekeni” savunur. Realist felsefe yapıyorum ben diyenlere göre, ruh yoktur varsa da o kadar da önem atfetmeye ruhu şımartmaya ne gerek vardır. Yerinde otursundur işine baksındır falan.

Bu uzun up uzun makale ile realist felsefe ve onun eğitime katkılarını anlatmaya çalışacağım. Realist felsefe “eşyaları ve olayları olduğu gibi yorumlayın laga luga yapmayın, arkasında bir anlam bir mana aramayın” diyen, yani felsefenin tespihli abisidir.

Güzel masallar yaratamayanların gerçekliğin çığırtkanlığını üstlenmeleridir aynı zamanda. Ama ona sonra geleceğim. 🙂

Realizm Felsefesinin Kurucusu ve Tarihsel Gelişimi

Bugün siyasetten, uluslararası ilişkilere hatta gündelik hayatın yorumlanmasına kadar bir çok alanda etkisine girdiğimiz realist felsefe, aslında bir resim ile ortaya çıktı. On dokuzuncu yüzyılda Fransa’da yaşayan, kendi halinde olan bir ressam yani Gustave Courbet, bir fotoğraf çizdi. Realist felsefenin kurucusu olma ünvanını da böylece almış oldu. Realist felsefenin tarihsel gelişimi de böylece başlamış oldu.

Fransız devrimi sırasında sahada çarpışan devrimcilere destek olmak için onların mücadelelerini çizmeye başlayan Gustave Courbet, ilk defa duyguları gerçeklik ile tanıştırmış oldu.

“Çiçek böcek çizmeyi, kuşlara şiirler yazmayı bırakın!” diyen ve bir nevi meslektaşları ile dalga geçen Courbet, böylece realist felsefenin de ilk tuğlasını koymuş oldu.

İlk o mu yaptı bilemeyiz tabi ama bizim bildiğimiz ve pozitif ilimin de kabul ettiği Realist felsefenin başlangıç tarihi Fransız Devrimi’ne denk gelir.

Realist felsefe sadece resim ile değil edebiyat ile de büyük bir çıkış yaptı. Madam Bovary realist felsefe alanında yazılmış ilk romandır. Türkiye’de realist felfese alanında yazılan ilk kitap Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adı eseridir.

Sonra realizm tiyatroya, sinemaya sıçramış ruhu olmayan bir akım ruh ile beslenmek zorunda olan sanat ile oksimoron uyuşmasına girmiştir.

Realizm Felsefesinin Ortaya Çıkış Sebepleri

Realizmin ortaya çıkış sebeplerini daha iyi anlamak için çıkmak zorunda kaldığı dönemin tarihsel sürecini de iyi bilmek gerekiyor. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler ya hu!” diyecek kadar romantizmi kendi çıkarları için kullanan bir Fransa’dan bahsediyor. Romantizm ve klasisizm akımları o kadar günlü hayatı sarmış ki halk bu söylemleri duymaktan bıkmış.

Bıkanlar, kafasını kaldıranlar ya siz hayırdır diyenler de giyotin ile susturulmaya çalışılmış. Fransız aydınlarının ve onları temsil eden Gustave Courbet’in “bi kendinize gelin olm!” demek dışında başka çaresi de yoktu. Gerçek herkesin suratına tokat gibi çarpılmalı ve halk bir şekilde romantik söylemler ile kandırıldığına ikna edilmeliydi. Öyle de oldu…

Fransız devrimi ve devamında gelen süreçte realizmin odunu harlaması ile başlamış oldu.

Madde Madde Realizm ve Özellikleri

 • Realizm, servet elde etmenin tüm devletler için vazgeçilmez bir hedef olduğunu varsayar, çünkü bunu yaparken devletler askeri güçlerini arttırır ve böylece güvenliklerini sağlarlar. Bugün dünya üzerinde egemen politik anlayış böyle ilerler. Devletin çıkarı her şeyin üstünde gelir ve herkes buna uymak zorundadır.
 • İnsan doğası hiç de söylendiği kadar mükemmel falan değildir. İnsan bencil bir hayvandır önce bunu kabul ederek çözüme gitmelidir.
 • Bir devletin tek amacı vardır o da gücünü artırmak. Bu yolda yaptığı her şey mübah görülebilir.
 • Ahlak ve etik değerlerin politika açısından çöp kadar değeri yoktur zaten de olmamalıdır.
 • Ulus devletler dışında kalan ne varsa tarihi şekillendirmeye çalışma gibi bir lüksleri yoktur.
 •  Moral-ahlaki değerlerin uluslararası politikada herhangi bir etkisi yoktur.
 • Devletler farklı özelliklerine rağmen sistemde fonksiyonel olarak aynıdırlar sadece kapasiteleri farklıdır.

Realizm ve Gelen Eleştiriler

 • Realizme gelen eleştirilerin en başına “kara kutu” tabirini yerleştirebiliriz. Evet devletlerin çıkarlarını düşünelim harika fikir ama doğru nedir sorusuna nasıl cevap verelim? Kime göre neye göre sorusunu sorunca doğru olana nasıl ulaşacağız? Realizm bu sorunun cevabını veremez ve bu konuda sınıfta kalır.
 • İkinci olarak aşırı materyalist yaklaşması eleştiri konusu olmuştur. İnsan sadece maddeden ibaret bir varlık olmadığı için realizm ruhsuz olduğu konusunda eleştirilmiştir.
 • Realizm felsefesine göre devlet asıldır onun dışında ne kişilerin ne kurumların ne geleneğin ne normların söz söyleme hakkı yoktur. Devlet aklını kutsadığı için dar bir pencereye sıkışmış ve bu konuda da çok eleştiri almış realist felsefe.
 • İnsanın sorunlarına çareler aramaz, devletin sorunları çözülürse otomatik olarak insanın da sorunlarının çözüleceğini iddia eder ki bu mantık dışıdır.

Realizm ve Eğitim Anlayışı

Realizm felsefesine göre eğitim anlayışı mutlaklık üzerine kuruludur. Mutlak ve doğrulanabilir olmayan her eğitim çöptür. Duyu organları ile algılanamamış her bilgi safsata ve insanın eline ayağına dolaşan saçmalıktan başkası değildir. Günümüz eğitim sistemleri de realist felsefeden çok etkilenmiş ve ruhu ve empati yeteneği olmayan çocukların yetişmesine katkı sağlamış maalesef.

Realizm felsefesinin en tıkandığı soru “kime göre neye göre doğru ve gerçek” sorusuna veremediği cevap.  Eğitim sürecinde öğretmen kilit konumundadır ve görevi gerçeğin ortaya çıkmasına olanak ve ortam hazırlamaktır. “Peki hangi gerçek?” sorusunda yine tıkanır realizm.

Ezgi Akgül / Fosyoloji FaceBook

Etiketler