Tarih Hırsızlığı – Jack Goody

Tarih Hırsızlığı – Jack Goody

Sosyal antropolog Jack Goody’nin Tarih Hırsızlığı adlı kitabı, II. Dünya Savaşı sonrasında beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında yayılan bir literatür olan “Avrupa merkezciliği” eleştiren modern edebiyatın bir parçasıdır. Tarih hırsızlığı konusu itibari ile çok değerli bu yüzden.

Avrupa merkezciliğin eleştirisi, post-kolonyal çalışmalarda, modern Oryantalist eleştiride ve birçok karşılaştırmalı disiplinde temel bir kavram haline geldi. Bu kitapta yazar, Avrupa’nın tarihteki benzersizliğine ilişkin ortak Avrupa ve Batı vizyonunu ve kapitalizm, demokrasi ve özgürlük gibi bir dizi kurum ve değer icat etme iddiasını eleştirmeye çalışıyor. 

Kitap bir Avrupalının gözünden Avrupa eleştirileri içeriyor.

Tarih Hırsızlığı Kitabı Üç Bölüme Ayrılmış

İlki, Doğu’nun mevcut istisnacılığı ve despotizminin aksine, Avrupa merkeziyetini oluşturan koşulların ve klasik aşamasından feodalizm ve kapitalizme kadar Avrupa tarih algısının geçerliliğinin tartışılmasını içerir.

İkinci bölümde, üç ünlü tez ayrıntılı olarak tartışılmakta:

İlki, Çin’deki bilim ve medeniyet üzerine yaptığı çalışmasında tarihçi Joseph Needham’a, ikincisi ise ortada büyük bir tez olan “Gregoryen Gregorian’ın On Beşinci ila Sekizinci Yüzyıllarında Medeniyet ve Kapitalizm” adlı kitabında büyük tarihçi Fernan Bardawl’a aittir. Mısırlı büyük çevirmen Mostafa Maher tarafından üç büyük ciltte 1990’lar. Üçüncüsü, Avrupa’da şehircilik ve medeniyet üzerine yaptığı önemli çalışmasında Alman sosyolog Norbert Elias’a aittir.

Üçüncü bölüm, belirli kavramların tartışılmasına ayrılmış:

Birinci kavram, politik ve eğitim kurumları ile şehirlerin icadında Avrupa’nın benzersizliği durumudur. İkincisi, Avrupa’nın insani, bireysel ve demokratik değerlere sahip olduğu iddialarıyla ilgilidir. Üçüncüsü, duyguların ve sevginin icat edilmesi veya sahiplenilmesi davasıdır. Gaudi’nin ifade ettiği gibi.

Kitap, ilgilenenler için mükemmel ve kendi alanında yararlı. Ancak sıradan bir okuyucu için ağır gelebilir. Ayrıca çevirisini kim yaptıysa berbat ve baştan savma olmuş.

Okumanızı tavsiye ederim yine de…

Ezgi Akgül / Fosyoloji FaceBook

Etiketler