Türkiye’nin Maarif Davası Kitap Konusu – Nurettin Topçu

Türkiye’nin Maarif Davası Kitap Konusu – Nurettin Topçu

Milli eğitim üzerine gerçekten kafa yorulmuş, eğitim politikalarının, okulların, öğretmenlerin, toplumun, ahlak kavramının ve bir çok konunun incelendiği son derece önemli ve güçlü bir eser Türkiye’nin Maarif Davası kitap konusu ile. Nurettin Topçu Türkiye’nin Maarif Davası isimli eserine “Gençlik geleceğin tohumudur” sözleri ile başlıyor. Bu cümle tüm kitabın özeti de diyebiliriz.

Her ne kadar kitabın adında maarif yani eğitim geçse de bu kitap Türkiye’nin toplumsal yapısına nesnel bir bakış ve yol gösterici gibi.

Türkiye’nin Maarif Davası kitap konusu da tam bu nesnelliği konu almış.

“Türkiye’nin Maarif Davası” eğitim sistemindeki ve dolayısıyla toplumdaki sakatlıkları eleştirmiş ve bu sakatlıkların nasıl rehabilite edileceğine dair yerinde ve üzerinden düşünülmesi gereken öneriler sunmuştur.

Türkiye’nin Maarif Davası kitap konusu egitimimizin milli olmaktan uzak olduğunu, üniversitelerimizin bir derebeylik havasında olduğu ve kalitesinin yerlerde olduğu, öğretmene verilen değerin düştüğü, öğrencilerin salt diploma peşinde koştuğunu ve nihayetinde egitimimizde ve mekteplerimizde ruh olmadığını dile getirmiş. Elbette o 1965’li yılların okullarını baz alarak tespitlerde bulunmuş ama bugüne baktığımız zaman hala bazı problemleri aşmış sayılmayız.

Kitapta en çok değindiği nokta ise her milletin olduğu gibi bizim de bir milli mektebimizin olması gerektiği. Ona göre medreseler bir zamanlar milli mektebimizdi ama milletin ruhunu ve inkişafını takip edemediği için enkaz altında kaldı.

Türkiye’nin Maarif Davası kitap konusu itibari ile çok değerli. Okumanızı tavsiye ederim.

Ezgi Akgül / Fosyoloji FaceBook

Türkiye’nin Maarif Davası Kitap Alıntıları

“Bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır.”

“Yarım ilim ve yarım ahlak her felaketi getirebilir.”

“Televizyon bir iffet ve ahlâk suçlusudur. Belki yakında aileler dükkân sergileri gibi kaldırıma dökülecekler.”

“Millet mektebi çökmüş, yakılmış ve bir diploma dağıtma bürosu hâlini almıştır.”

“Millet ruhu kopartılan bugünkü okul, millete insan yetiştirmek için değil, fabrikaya usta yetiştirmek için çalışıyor.”

“Talebe, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır, gayesi mânevî olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır, mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değildir.”

“Kendimiz için yepyeni bir maarif sistemi kurarak işe başlamak zorundayız. Bu maarifin ilk okulundan üniversitesine kadar bütün basamaklarında bin yıllık millet iradesiyle bindörtyüz yıllık millet karakteri yaşatılırsa bizim olacaktır.”

“Menfaat yaşamak ister; ahlak yaşatmak ister.”

“Daha yedi yaşında spor kulüplerinin zaferi ile öğünen ve etrafında kendine düşman arayan çocuğun ruhuna, yalnız başına mektep ne yapabilir.”

“Koridorlarda talebeyi takip eden ve sınıflarda para toplayan muallim, ideal görevinden uzaklaştırılmış bir insandır.”

Etiketler